فقط برای تو مینویسم که اوج مهربانی هستی

بسم الله الملک القدوس

 

         عاشقت خواهم ماند ..............................بی انکه بدانی . 

           دوستت خواهم داشت .........................بی انکه بگویم . 

              درد دل خواهم گفت ............................بی هیچ کلامی .

                گوش خواهم داد ...............................بی هیچ سخنی .

                 در اغوشت خواهم گریست....................بی انکه حس کنی . 

                   در تو ذوب خواهم شد .........................بی هیچ حرارتی .

                 

                      این گونه شاید احساسم نمیرد تقدیم به تو

/ 0 نظر / 10 بازدید