ترس*

میترسم از اینکه روزی چشمت 

 

نگاهت خیره به این صفحه

و ناراحت از نوشته ها

ودرد دلهای من 

باشد

ومن ناراحت و به خودم لعنت که چرا نوشتم 

حرف دل را و چرا نوشته ام و نوشته ام 

/ 0 نظر / 12 بازدید