خوشحالم کردی*

وای

 

امشب یه حرفی زدی که واقعا خوشحال شدم خیلی خوشحال

خصوصی با یکی حرفیده بودی میگفتی باهم حرف زدیم 

گفتم: گیریم خانمهامون راضی باشن به ازدواج دوم 

حالا ببینم واقعا ما خودمون دلمون میاد این همه 

خانممون تو زندگیمون زحمت کشیده حالا ما

بریم یه زن دیگه بگیریم ؟؟

اون همه سختی ها و 

مشکلات و گذرونده؟؟

خانم اخرش به این نتیجه رسیدیم که نههههههههههههههه 

ما دلمون نمیادددد 

**********

چقدر اون لحظه وقتی این حرف و ازت شنیدم د لم میخواست 

بپرم بغلت کنم و یه بوسه از لبایی که این حرف ازش اومده بیرون 

بزنم و بگم عاشقتم

اما...............

/ 0 نظر / 10 بازدید