زهر عسل

گاهی اونقدر تلخ میشم که کام خودم هم از این تلخی

 

تلخ میشه و گاهی اونقدر شیرین میشم و تو تلخی

که کام من میشه زهر عسل

چرا تلخی من و تلخی تو تموم نمیشه

/ 0 نظر / 3 بازدید